<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=621812558362677&ev=PageView&noscript=1" />

Dlaczego warto?

Witam Cię bardzo serdecznie,

Skoro już  tutaj jesteś, przypuszczam że  szukasz pomocy.

Postaram Cię przekonać, dlaczego warto skorzystać z usług Poradni Dobry Dietetyk w Suwałkach.

Prowadzona przeze mnie poradnia dietetyczna w Suwałkach należy do ogólnopolskiej sieci placówek poradnictwa dietetycznego Dobry Dietetyk.

Dla Ciebie oznacza to, że standard moich usług podlega ścisłej kontroli jakości wyznaczonej przez Ogólnopolskie Centrum Żywienia i Promocji Zdrowia Dobry Dietetyk.


W swojej pracy skupiam się przede wszystkim na zmianie nawyków żywieniowych- złożonego procesu gdzie układany przez mnie program żywieniowy jest jego ważną częścią.

Programy dietetyczne dopasowuje indywidualnie do potrzeb i oczekiwań pacjentów na podstawie informacji zebranych podczas pierwszego spotkania na którym jest przeprowadzany wywiad żywieniowy.

Dla Ciebie oznacza to, że liczba posiłków, ich skład produktowy oraz tempo wprowadzanych zmian będzie ściśle ustalony z Tobą.

Przy opracowywaniu programów dietetycznych zawszę biorę pod uwagę szereg czynników m.in. stan zdrowia, upodobania smakowe, umiejętności kulinarne, ilość czasu na przygotowanie posiłków.

Swoją uwagę skupiam wyłącznie na pomocy dietetycznej.

Dla Ciebie oznacza to, że skuteczność opracowanej przeze mnie terapii jest oparta głownie na diecie i nie jest uzależniona zakupem dodatkowych suplementów, preparatów czy towarów.


Na co dzień współpracuję z dietetykami naszej sieci, lekarzami i specjalistami innych dziedzin medycyny, którzy pomagają mi w bardziej złożonych problemach, co ma duże znaczenie przy opracowywaniu programów żywieniowych dla osób z rzadkimi lub z wieloma jednostkami chorobowymi.

Ponadto regularnie uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez Centrum Żywienia i Promocji Zdrowia Dobry Dietetyk oraz biorę udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach realizowanych przez inne placówki dydaktyczne czy uczelnie wyższe.

Dla Ciebie oznacza to, że Twój program żywieniowy będzie opracowany na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.We wszystkich poradniach Dobry Dietetyk jakość merytoryczna to nie wszystko. Opracowany dla Ciebie program będzie również pięknie wydany, tak aby motywować Ciebie do pracy nad zmianami nawyków żywieniowych.

POKAŻ